2006

Bás MattyChuir Brian Ó Murchú in iúl dúinn gur éag Matty i rith na bliana. Bhí sé ina chónaí, agus ag obair ar na cuntais, in áras na mBráthar i nGlasnaíon. Thug Brian cuairt air i rith na bliana, tar éis an chruinnithe dheireannaigh, agus deir sé go raibh Matty i bhfoirm mhaith agus tuairimí dochta fós aige faoi mhuintir an ranga. Bhí cion ar leith aige ar Rang 63 agus bhí sé mórtasach astu.

He will, no doubt, be fully occupied tending the great accounts in the sky and commissioning a suitable venue for the day of judgement.

May he RIP
Cruinniú

22/9/2006

Those members of the rang who could, or wished to, make it met in Foley's on 22/9/06.

As usual it was thanks to Tony Penny for organising the occasion which was timed to coincide with John Whelan's visit to the capital.

Attendance was down on last year (too much of a good thing?) but the mix changed with the appearance of Alan Dukes and Diarmuid (Flash) Peavoy, and Ronan Murphy.

If anyone has further photos of the occasion (John!) send 'em in and I'll put 'em up.

I will also add any bits of news that people may have picked up and wish to share with those who were not present or eavesdropping on their neighbours conversations.

Tá roinnt ghriangrafanna le feiceál anseo

Dara Eagrán
Seo an dara eagrán den nuachtán beag. Tá scóp leis an cur i láthar a fheabhsú agus géar gá le hábhar. Smaointe, le'n bhúr dtoil(eanna)!

Chuir mé an teideal (sealadach) Iar Nuacht air ag tarrach ar Iar na n-Iarscoláirí agus ag glacadh leis, go fóilín beag ar aon nós, go mbeidh an oiread staire is a bheidh de nuacht sna colúin ar dtús báire.

Síntús
Seol isteach bhúr gcuid scéalta, griangrafanna, airgead don chiste chosanta (only joking - strict editorial control !!)
Treoir
Guidelines for submission of material for publication in IarNuacht. These are designed to be helpful to everybody in the long run!